De digitale bibliotheek omvat de (online) informatie, toepassingen en collectie die de bibliotheek via computers, tablets en andere digitale dragers aanbiedt.

In de bib kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van gratis draadloos netwerk (WIFI).

Je kan met je laptop, tablet of smartphone gebruik maken van het gratis publieke netwerk.

 • selecteer het gratis netwerk StadRonsePubliek (het wachtwoord hangt uit in de bib) via de Wifi-instellingen van je smartphone, tablet of laptop. Zorg dat bij de instelling van het Wifi-netwerk de optie "Verbind automatisch" is aangevinkt. Het wachtwoord wordt per kwartaal veranderd hou er dan ook rekening mee dat je dit aanpast.

Leden van de bib kunnen gratis gebruik maken van de pc's.

 • de gebruiker meldt zich hiervoor eerst aan bij de infobalie met zijn e-ID of persoonlijke lenerskaart.
 • in de jeugdafdeling zijn er pc's ter beschikking voor de -12 jarigen. Elders in de bib kan er gebruik gemaakt worden van de pc's vanaf 12 jaar.
 • de pc's zijn beschikbaar tijdens de openingsuren.
 • het is mogelijk informatie af te drukken of te kopiëren. De tarieven vind je hieronder.
 • het is mogelijk informatie op te slaan op een geheugenstick die de gebruiker zelf meebrengt.
 • er zijn 11 pc's ter beschikking bij, grote drukte is het gebruik beperkt tot 30 minuten.

Volgend gebruik van de computers of internet in de bib is verboden en kan aanleiding geven tot sancties:

 • gebruiken van internet voor illegale doeleinden.
 • bezoeken van pornografische websites of anders sites in strijd met de openbare orden en goede zeden.
 • storend gedrag of overlast aan de pc's.
 • zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright.
 • schenden van het computerbeveiligingssysteem.
 • vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie.
 • vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.
 • installeren en gebruiken van eigen software.

Tarieven kopiëren en printen

tarieven