De Lees ambassade

In het kader van het project ‘Lezen op school’ met subsidies van de Vlaamse overheid organiseert de bibliotheek in samenwerking met diverse partners (Huis van het kind, onderwijsopbouwwerk Ronse) een inspiratiecongres rond taal- en leesplezier voor directies, leerkrachten en taalprofessionals uit het Ronsische onderwijsveld.

Dit congres gaat door op zaterdag 16 oktober 2021 onder de noemer ‘De Leesambassade’.

Het wordt een inspirerende voormiddag met gastsprekers die gastcolleges/workshops brengen over taalstimulerende activiteiten/methodieken in de klas of op school.

De Leesambassade_2021_Facebook_v1

Over ‘De Leesambassade’

Een ambassade is een veilig aanspreekpunt voor staatsburgers die op dat moment in een gastland verblijven. De ambassade zorgt voor communicatie en onderhandelingen tussen de twee landen en voor culturele uitwisseling. Dat is exact waar we met ‘De Leesambassade’ voor staan. De mogelijkheid voor leerkrachten om uit te wisselen over hun schooleigen leescultuur. Leerkrachten en schoolteams inspireren en uitdagen om met leerlingen en hun ouders op een veilige, verstaanbare manier te communiceren. Leerlingen op een zachte, warme wijze laten proeven van het rijke boeken- en taalaanbod in onze stad. Een taalbeleid op school is ook onderhandelen en afstemmen, want de aanpak van de ene leerkracht, strookt misschien niet met de methode van een andere leerkracht. Of kan de visie van een schoolbestuur misschien extra gepolijst worden? Maar de belangrijkste drijfveer voor dit alles is het aanmoedigen en aanwakkeren van leesplezier. Want zelfs al gaat lezen soms moeilijk, met ‘De Leesambassade’ willen we van elke leerkracht een ‘Leesambassadeur’ maken die voor ieder kind het gepaste taalaanbod voorziet. Met ‘De Leesambassade’ willen we tools en inzichten aanreiken over een breed, toegankelijk taal- en leesaanbod op elk onderwijsniveau en in elke school in Ronse.

Praktisch:

16 oktober 2021, van 09u. tot 13u30 in TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse

Programma:

09u. – 09u30: Onthaal en verwelkoming door schepen Vanhoutte

09u30 – 10u30: Plenaire zitting met Professor Orhan Agirdag (KU Leuven, Universiteit van Amsterdam)

Over de kansen en krachten van (talige) diversiteit in het onderwijs, het belang van (voor)lezen en het aanpakken van ongelijkheid in het onderwijs met taal als verbindingsmiddel.

10u30 – 11u.: Pauze met leesbabbels en –knabbels

11u. – 13u30: Doelgroepgerichte workshops:

Workshop 1: ‘Een rijk taalaanbod in de kleuterklas’ - Docent: Marleen Peeters

Doelgroep: kleuteronderwijs (max. 25 deelnemers)

Alfabet_ABC_School

Met behulp van coöperatieve spelvormen denken we samen na over thema’s die passen in het taalonderwijs.  Daarnaast schetsen we een kader binnen het luik taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de noodzakelijke stappen om woordenschat te verwerven verder worden uitgediept.  Ook bekijken we hoe leraren taal kunnen uitlokken tijdens spelmomenten, om zo op een niet-expliciete manier en binnen een veilige context kinderen aan te zetten tot spreken. Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van kinderen te verrijken door een evenwichtig taalaanbod.  Samen wisselen we ideeën uit over zinvolle activiteiten rond rijmen, woordenschat aanbrengen, werken vanuit een prentenboek en het aanbrengen van letters.

 

 

Workshop 2: ‘Van lezen naar beleven’ - Docent: Tania Poppe, ‘De LeesBeesten’

Doelgroep: Kleuteronderwijs + 1e graad lager onderwijs (max. 25 deelnemers)

In deze vorming wordt er ervaringsgericht aan de slag gegaan met boeken en verhalen. Vanuit verschillende invalshoeken krijg je een andere kijk op boeken en wat dit kan betekenen voor een kind.  Want… hoe kijkt een kind naar een boek? Dat is een belangrijke vraag om bij stil te staan. Daarnaast leer je interactief voorlezen vanuit theatermethodieken en krijg je tal van tips en tricks rond leesbevordering op maat van jouw vragen en noden. Dankzij de ervaringsdeskundigheid  van Tania als dyslecticus en de praktische aanpak binnen deze vorming, wordt lezen vanzelf beleven.

De Leesbeesten_Tania Poppe_Ann Ceurvels

 

Workshop 3: ‘Ben ik wel normaal als ik niet graag lees?’ - Docent: Ann Ceurvels, ‘De LeesBeesten’

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs (max. 25 deelnemers)

Veel kinderen botsen op leesproblemen. Als leerkracht of begeleider sta je daar soms machteloos tegenover.  Verschillende methodieken en/of leesmethodes hebben daarin soms hun doel bewezen, maar soms ook helemaal niet.  Daarom is het nodig om terug naar de basis te gaan en te kijken waar leesproblemen ontstaan.  En vooral wat ze met een kind doen. In deze vorming leer je de signalen van diverse leesproblematieken kennen en er gepast op in spelen, duik je via heldere methodieken mee in de informatieverwerking van het brein en welke invloed deze heeft op lezen/leren.  Daarnaast ontdek je hoe een ontwikkelingsvisie je kijk op moeizame lezers helemaal omgooit en je tot nieuwe inzichten brengt.  Via heldere stappen krijg je concrete handvaten om meteen binnen je eigen domein/ klasgroep aan de slag te gaan rond boeken en verhalen en onderzoeken we hoe je je skills als leerkracht nog effectiever kan inzetten.

 

Workshop 4: ‘Close Reading’ – Werk aan dieper tekstbegrip - Docent: Inge Umans

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs + 1e graad secundair onderwijs (max. 20 deelnemers)

Lezen_Boek_Bril.jpg

Begrijpend lezen is niet altijd eenvoudig en vraagt soms wat inspanning.  Toch is deze vaardigheid noodzakelijk om te kunnen studeren.  Er zijn nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden, door gebruik te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch interessant zijn voor kinderen. ‘Close Reading’ geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden.  Hierbij is het cruciaal dat leerlingen de tekst verschillende keren herlezen, telkens met een ander doel voor ogen: aantekeningen maken, tekstgerichte vragen stellen, samenvatten, lezen met de pen.  Deze vorming helpt je via praktijkvoorbeelden op weg om het anders en vernieuwend aan te pakken.

 

Workshop 5: ‘Taal in elke les! Over taalontwikkelend lesgeven - Docent: Jan Gilté

Doelgroep: Secundair onderwijs (max. 25 deelnemers)

technische_tekening_architect_potlood_meetlat

Wie het blik 'taalbeleid' opentrekt, ontdekt een rijke inhoud met drie grote thema's: taal als leergebied, taal als onderwijstaal en taal als communicatie- en expressiemiddel.  Iedereen is het er over eens dat het hart van taalbeleid in de klas ligt: een aanpak die de taalvaardigheid van leerlingen en dus ook hun kans op succes bevordert.  Het dringt door dat het ontwikkelen van (school)taalcompetenties de kracht van leraren Nederlands overstijgt, hoe competent die ook mogen zijn.  En hier zitten we bij de essentie van taalgericht vakonderwijs: taalgerichte lessen houden niet alleen in dat leerlingen actief met taal bezig zijn, maar ook dat de leraar zich expliciet afvraagt welke taal nodig is om de aangeboden leertaken uit te voeren. Zo bekeken is de inzet van taalgericht vakonderwijs niet alleen de taalontwikkeling van leerlingen, maar ook een hoger rendement van het vakonderwijs! En welke leerkracht kan dit weerstaan?

 

 

Logo Vlaanderen is onderwijs en vorming
De Leesambassade_2021_Facebook_v1

Schrijf je hier in!